×
×
×
×

ฝากประวัติผู้หางาน

*Username (e-Mail)
OR
เชื่อมบัญชีด้วยบัญชี Facebook ของคุณ
*Password
*Password confirm
*ชื่อ-นามสกุล
*วัน/เดือน/ปี เกิด
*เบอร์โทรศัพท์
*ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
*จังหวัด
*อำเภอ / เขต
*ตำบล / แขวง
*รหัสไปรษณีย์
*ระดับการศึกษาล่าสุด
*สถาบันกาารศึกษา
*สาขาวิชา
*คะแนน GPA
ประสบการณ์รวม  ปี
ประสบการณ์ล่าสุดปีที่เข้าทำงาน From To
ตำแหน่ง
บริษัท
เงินเดือนที่ได้รับ (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย , comma)
ข้อตกลงการให้บริการ
1. คุณสามารถฝากประวัติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ในส่วนการใช้งานพื้นฐาน)
2. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้ประกอบการ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากท่าน ยกเว้นจะเปิดเผยต่อเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก
    กับ thaicookjob.com เท่านั้น
3. คุณยอมรับให้มีการแจ้งข่าวตำแหน่งงานใหม่ หรือข่าวสารต่างๆ ไปยังอีเมล์ของคุณที่ลงทะเบียนไว้
4. คุณยอมรับว่าข้อมูลในการลงทะบียนและข้อมูลต่าง ๆในระบบภายใต้รหัสการใช้งานของคุณเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลของคุณ โดยจะรับผิดชอบ
    ต่อทุกกรณีหากข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ พาดพิงถึงบุคคลที่สาม หรือทำให้บุคคล ห้างร้าน บริษัท หรือผู้หนึ่งผู้ใดเสียหาย ไม่ว่าในทางกรณีใดๆ
5. ผู้ดูแลระบบสามารถบอกเลิกรหัสการใช้งานของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ถือว่ามีความผิดใดๆ
* ยืนยันตัวตนว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
   
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นการดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด