×
×
×
×


ข้อมูลเข้าสู่ระบบ
Package* :
Username (e-Mail)* :
Password* :
Re-Password* :
ข้อมูลผู้ประกอบการ
ชื่อร้านอาหาร/บริษัท* :
ชื่อผู้ติดต่อ* :
เบอร์โทรศัพท์* :
ประเภทร้าน* :
ข้อตกลงการให้บริการ
1. เว็บไซต์ thaicookjob.com เป็นเว็บไซต์ประกาศหาคนทำงาน เฉพาะด้านร้านอาหาร เรือท่องเที่ยว พนักงานบนเครื่องบิน พนักงานสนามบิน และบริษัท
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. เว็บไซต์ thaicookjob.com ขอสงวนสิทธิ์ ไม่บอกรับสมาชิกดังต่อไปนี้
       - ตัวแทนขายประกันชีวิต
       - ขายตรง, Work@Home, MLM และธุรกิจเครือข่ายต่าง ๆ
       - บริษัทจัดหางานซึ่งใช้งานเว็บไซต์ thaicookjob.com เป็นช่องทางหาลูกค้าของตนเอง
         เพื่อสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ อันไม่เข้าข่ายตามที่เว็บไซต์ thaicookjob.com กำหนด
         หากตรวจพบทางเว็บไซต์ขอดำเนินการลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. เว็บไซต์ thaicookjob.com มีสิทธิ์บอกเลิกสมาชิก/ลบประกาศ/แก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ในทุกกรณีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ตามเห็นสมควร
4. เว็บไซต์ thaicookjob.com "ไม่มีนโนบาย สอบถาม username และ password ของผู้ใช้งานทางโทรศัพท์ หรือ email"
* ยืนยันตัวตนว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
   
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นการดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด