×
×
×
×
คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

1.ต้องมีหรือพยายามมีความรู้ด้านอาหาร
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน มีปัญหาขาดพ่อครัว แม่ครัว เจ้าของร้านอาหารควรมีความรู้ ในด้านการประกอบอาหาร เพื่อเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า และสามารถทำงานได้ราบรื่น นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างสรรค์รายการอาหารใหม่ๆได้อีกด้วย (ถ้าไม่มีไม่เป็นไร ของแบบนี้ฝึกกันได้)

2.มีความคิดสร้างสรรค์
เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เจ้าของหลายๆร้านประสบความสำเร็จ การนำเสนอรายการอาหารที่แปลกใหม่ถือเป็นจุดขายของร้านซึ่งทำให้ เป็นที่จดจำแก่ผู้บริโภคเป็นอย่างดี ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารควรมี ความคิดที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ และมีความเข้าใจในเทคนิคในการทำอาหาร เพื่อสร้างสรรค์รายการอาหารที่เป็นจุดขายของร้าน

3.เป็นคนช่างสังเกตุ
เพื่อรับรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภค ในบางกรณีที่ไม่ได้รับการร้องเรียนด้านบริการโดยตรง เช่น เรื่องการบกพร่องในรสชาติอาหารที่ไม่ตรงกับความต้องการ แต่ผู้บริโภคไม่บอกให้เราทราบ(ไม่กล้าบอกหรือไม่อยากบอกก็มี) หรือการที่เราสังเกตุเห็น หรือ ให้พนักงานเอาใจใส่ในเรื่องนี้ และสังเกตุสิ่งเหล่านี้จะสามารถ ทำให้เกิดการแก้ไขพัฒนา อาหารและบริการให้ตรงตามความต้องการ ของผู้บริโภคได้ในอนาคต

4.มีความอดทน 
ใจเย็น สุภาพ อ่อนโยน และมีอัธยาศัยดี ด้วยเหตุผลที่ ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหารของเรานั้นมีหลายประเภท และความต้องการของลูกค้า แต่ละรายนั้นแตกต่างกัน ความอดทน ใจเย็น สุภาพ อ่อนโยน มีส่วนช่วยให้แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างราบรื่น 

5.มีความรู้ทางด้านการจัดการและการบริหาร
เพื่อสามารถบริหารจัดการในเรื่องต่างๆได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ ทั้งหมดนี้เพียงพอให้คุณสำรวจตัวเองแล้วพบว่าคุณมี คุณสมบัติและความพร้อมดังกล่าวมาแล้วหรือไม่ ถ้าคุณตอบว่า ใช่ หรือ มี ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณก่อนเลยว่า คุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหาร

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นการดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด