×
×
×
×
ตำแหน่งงาน กุ๊กอาหารญี่ปุ่น
ลงโฆษณาโทร.092-6078898
ตำแหน่งงานและบริษัท อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
งานครัว
N/A 15/08/2016 งานครัว
งานครัว
25,001 - 30,000 18/02/2020 งานครัว
งานครัว
20,001 - 25,000 31/07/2019 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 25/09/2018 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 01/12/2020 งานครัว
งานครัว
20,001 - 25,000 01/12/2020 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 30/11/2020 งานครัว
งานครัว
30,001 - 40,000 30/11/2020 งานครัว
งานครัว
25,001 - 30,000 29/11/2020 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 29/11/2020 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 27/11/2020 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 16/11/2020 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 12/10/2020 งานครัว
20,001 - 25,000 01/10/2020 งานครัว
งานครัว
20,001 - 25,000 23/09/2020 งานครัว
15,001 - 20,000 18/09/2020 งานครัว
งานครัว
N/A 27/08/2020 งานครัว
งานครัว
N/A 21/08/2020 งานครัว
งานครัว
N/A 19/08/2020 งานครัว
งานครัว
N/A 19/08/2020 งานครัว