×
×
×
×
ตำแหน่งงาน กุ๊กอาหารญี่ปุ่น
ลงโฆษณาโทร.092-6078898
ตำแหน่งงานและบริษัท อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
งานครัว
N/A 15/08/2016 งานครัว
งานครัว
25,001 - 30,000 18/02/2020 งานครัว
งานครัว
20,001 - 25,000 31/07/2019 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 25/09/2018 งานครัว
10,001 - 15,000 08/04/2021 งานครัว
10,001 - 15,000 08/04/2021 งานครัว
10,001 - 15,000 08/04/2021 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 08/04/2021 งานครัว
10,001 - 15,000 08/04/2021 งานครัว
งานครัว
20,001 - 25,000 31/03/2021 งานครัว
งานครัว
20,001 - 25,000 23/03/2021 งานครัว
งานครัว
N/A 13/03/2021 งานครัว
งานครัว
30,001 - 40,000 03/03/2021 งานครัว
งานครัว
N/A 16/02/2021 งานครัว
งานครัว
N/A 11/02/2021 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 11/02/2021 งานครัว
งานครัว
N/A 03/02/2021 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 11/01/2021 งานครัว
N/A 11/12/2020 งานครัว
N/A 05/12/2020 งานครัว