×
×
×
×
ตำแหน่งงาน กุ๊กอาหารญี่ปุ่น
ลงโฆษณาโทร.092-6078898
ตำแหน่งงานและบริษัท อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
งานครัว
N/A 15/08/2016 งานครัว
งานครัว
20,001 - 25,000 31/07/2019 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 25/09/2018 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 16/12/2019 งานครัว
N/A 13/12/2019 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 13/12/2019 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 13/12/2019 งานครัว
10,001 - 15,000 13/12/2019 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 13/12/2019 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 13/12/2019 งานครัว
งานครัว
N/A 03/12/2019 งานครัว
งานครัว
N/A 28/11/2019 งานครัว
งานครัว
N/A 28/11/2019 งานครัว
งานครัว
N/A 28/11/2019 งานครัว
งานครัว
N/A 28/11/2019 งานครัว
งานครัว
N/A 22/11/2019 งานครัว
งานครัว
N/A 22/11/2019 งานครัว
งานครัว
N/A 19/11/2019 งานครัว
งานครัว
40,001 - 50,000 18/11/2019 งานครัว
N/A 15/11/2019 งานครัว