×
×
×
×
ตำแหน่งงาน กุ๊กอาหารจีน
ลงโฆษณาโทร.092-6078898
ตำแหน่งงานและบริษัท อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
งานครัว
N/A 26/08/2016 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 12/05/2022 งานครัว
งานครัว
25,001 - 30,000 29/04/2022 งานครัว
งานครัว
N/A 29/04/2022 งานครัว
งานครัว
25,001 - 30,000 29/04/2022 งานครัว
งานครัว
25,001 - 30,000 29/04/2022 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 26/04/2022 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 18/04/2022 งานครัว
งานครัว
20,001 - 25,000 18/04/2022 งานครัว
งานครัว
40,001 - 50,000 16/04/2022 งานครัว
งานครัว
80,001 - 90,000 08/04/2022 งานครัว
งานครัว
20,001 - 25,000 02/04/2022 งานครัว
งานครัว
80,001 - 90,000 21/03/2022 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 14/03/2022 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 14/03/2022 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 14/03/2022 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 14/03/2022 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 14/03/2022 งานครัว
N/A 06/03/2022 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 22/02/2022 งานครัว