×
×
×
×
ตำแหน่งงาน กุ๊กอาหารจีน
ลงโฆษณาโทร.092-6078898
ตำแหน่งงานและบริษัท อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
งานครัว
N/A 26/08/2016 งานครัว
N/A 19/05/2019 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 17/05/2019 งานครัว
งานครัว
N/A 16/05/2019 งานครัว
งานครัว
N/A 16/05/2019 งานครัว
งานครัว
40,001 - 50,000 15/05/2019 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 13/05/2019 งานครัว
งานครัว
20,001 - 25,000 06/05/2019 งานครัว
งานครัว
0 - 10,000 06/05/2019 งานครัว
งานครัว
0 - 10,000 06/05/2019 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 03/05/2019 งานครัว
งานครัว
25,001 - 30,000 03/05/2019 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 03/05/2019 งานครัว
N/A 25/04/2019 งานครัว
งานครัว
N/A 25/04/2019 งานครัว
งานครัว
N/A 25/04/2019 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 23/04/2019 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 06/04/2019 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 06/04/2019 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 06/04/2019 งานครัว