×
×
×
×
ตำแหน่งงาน กุ๊กอาหารจีน
ลงโฆษณาโทร.092-6078898
ตำแหน่งงานและบริษัท อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
งานครัว
N/A 26/08/2016 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 29/11/2021 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 29/11/2021 งานครัว
งานครัว
N/A 29/11/2021 งานครัว
งานครัว
N/A 29/11/2021 งานครัว
งานครัว
N/A 29/11/2021 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 16/11/2021 งานครัว
งานครัว
N/A 16/11/2021 งานครัว
90,001 - 100,000 24/10/2021 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 15/10/2021 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 12/08/2021 งานครัว
งานครัว
20,001 - 25,000 12/08/2021 งานครัว
งานครัว
50,001 - 60,000 14/07/2021 งานครัว
งานครัว
40,001 - 50,000 14/07/2021 งานครัว
งานครัว
30,001 - 40,000 14/07/2021 งานครัว
10,001 - 15,000 08/04/2021 งานครัว
10,001 - 15,000 08/04/2021 งานครัว
10,001 - 15,000 08/04/2021 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 08/04/2021 งานครัว
10,001 - 15,000 08/04/2021 งานครัว