×
×
×
×
รายละเอียดตำแหน่งงาน
ปรับปรุงประกาศเมื่อ : 23.06.2022 | Viewers 1417
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 Baht (บาท)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
งานประจำ
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด
Bangkok
กรุงเทพ  -  [เขตราชเทวี]
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Unit :
จำนวนที่เปิดรับ
หลายอัตรา
Job Details
รายละเอียดงาน
? Open the cloud kitchen, prepare equipment - utensils, ingredients to be ready to use.
? Maintain cleanliness and order in the kitchen. Maintain equipment and appliances in a clean, tidy, orderly and safe working condition.
? Strictly follow the Food safety and hygiene standard operating procedures.
? Close the cloud kitchen, clean the kitchen together with the kitchen team and help prepare equipment or ingredients for the next morning.
? Responsible for other tasks as assigned

? เปิด Cloud Kitchen เตรียมอุปกรณ์ และส่วนผสมให้พร้อมใช้
? รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในครัว ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพการทำงานที่สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อยและปลอดภัย
? ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยของอาหารอย่างเคร่งครัด
? ปิด Cloud Kitchen ทำความสะอาดครัวร่วมกับทีมงาน และช่วยเตรียมอุปกรณ์หรือส่วนผสมสำหรับเช้าวันถัดไป
? รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Other Duties:
? Adhere to the company?s employee rules & regulations.
? ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของพนักงานของบริษัท
? Attend and contribute to all training sessions, meetings and activities as required.
? เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม การประชุม และกิจกรรมต่างๆ ตามความจำเป็น
? To be Brand ambassador and enhancing and preserving a good company image
? เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และส่งเสริมและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท

Job Qualifications
ข้อกำหนด
? Good knowledge and experience in food /retail or related business.
? มีความรู้และประสบการณ์ด้านอาหาร / ธุระกิจค้าปลีกหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
? Good knowledge of food safety.
? มีความรู้เรื่อง food safety เป็นอย่างดี
? Good skills in people management and development.
? มีทักษะที่ดีในการบริหารและพัฒนาคน
? Proficiency in computer skills
? มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์

Job Welfare
สวัสดิการ
ประกันกลุ่ม
ประกันสังคม
เงินโบนัสตามผลประกอบการ
ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Address : Savor Eats Co., Ltd. 588/5 อาคารโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ซอยข้างเล้งนาฬิกา ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 Link: https://goo.gl/maps/v7uwCiK9rV5oMkG49 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
Contact : ฉันทิสา (โชกุน)
e-Mail :
Telephone :
Fax : -

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
   ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด เงินเดือน
Kitchen Assistant - ผู้ช่วยครัว/เชฟ กรุงเทพ 15,001 - 20,000 งานร้านอาหาร
Cloud Kitchen Supervisor กรุงเทพ 10,001 - 15,000 งานร้านอาหาร
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นการดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด