×
×
×
×
รายละเอียดตำแหน่งงาน
ปรับปรุงประกาศเมื่อ : 23.06.2022 | Viewers 1255
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 Baht (บาท)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
งานประจำ
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด
Bangkok
กรุงเทพ  -  [เขตราชเทวี]
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Unit :
จำนวนที่เปิดรับ
3 อัตรา
Job Details
รายละเอียดงาน
? Responsible for entire Cloud Kitchen operation and control as per SOP
? รับผิดชอบการทำงานของ Cloud Kitchen ให้เป็นไปตาม SOP
? Manage the work of all employees, create duty roaster and be well organized.
? บริหารจัดการงานของพนักงานทุกคน สร้างสรรค์หน้าที่การงานและจัดระเบียบอย่างดี
? Train employees in SOP of cloud kitchen and monitor quality.
? ฝึกอบรมพนักงานตาม SOP ของ Cloud Kitchen และติดตามคุณภาพ
? Ensure that all employees provide exceptional service to achieve 100% customer satisfaction at all times.
? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ 100% ตลอดเวลา
? Ensure that unit supervisor resolve customer complaints in a proper and swift manner.
? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวหน้าหน่วยงานแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
? Food and Beverage product supervision including cost and planning orders
? ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าใช้จ่ายและการวางแผนคำสั่งซื้อ
? Check stock of raw materials and maintain inventory
? ตรวจสอบสต๊อกวัตถุดิบและดูแลสต๊อกสินค้า
? Control over cash and financial documents
? ควบคุมเงินสดและเอกสารทางการเงิน
? Work on documents and reporting
? ทำงานเอกสารและรายงาน

Other Duties:
? Adhere to the company?s employee rules & regulations.
? ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของพนักงานของบริษัท
? Attend and contribute to all training sessions, meetings and activities as required.
? เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม การประชุม และกิจกรรมต่างๆ ตามความจำเป็น
? To be Brand ambassador and enhancing and preserving a good company image
? เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และส่งเสริมและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
Job Qualifications
ข้อกำหนด
? Good knowledge and experience in food /retail or related business.
? มีความรู้และประสบการณ์ด้านอาหาร / ธุระกิจค้าปลีกหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
? Good knowledge of food safety.
? มีความรู้เรื่อง food safety เป็นอย่างดี
? Good skills in people management and development.
? มีทักษะที่ดีในการบริหารและพัฒนาคน
? Proficiency in computer skills
? มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์
Job Welfare
สวัสดิการ
ประกันกลุ่ม
ประกันสังคม
โบนัสตามผลประกอบการ
ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Address : Savor Eats Co., Ltd. 588/5 อาคารโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ซอยข้างเล้งนาฬิกา ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 Link: https://goo.gl/maps/v7uwCiK9rV5oMkG49 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
Contact : ฉันทิสา (โชกุน)
e-Mail :
Telephone :
Fax : -

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
   ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด เงินเดือน
Kitchen Assistant - ผู้ช่วยครัว/เชฟ กรุงเทพ 15,001 - 20,000 งานร้านอาหาร
Cloud Kitchen Team Member กรุงเทพ 10,001 - 15,000 งานร้านอาหาร
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นการดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด