×
×
×
×
รายละเอียดตำแหน่งงาน
ปรับปรุงประกาศเมื่อ : 28.04.2020 | Viewers 590
Salary :
เงินเดือน
N/A Baht (บาท)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
งานประจำ
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด
Bangkok
กรุงเทพ  -  [เขตบางเขน]
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Unit :
จำนวนที่เปิดรับ
1 อัตรา
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ดูเเลความเรียบร้อยภายในห้องครัว
2. ดูแลเเละควบคุมการใช้วัตถุดิบ
3. ดูแลและควบคุมคุณภาพของอาหาร
4. ควบคุมและบริหารการจัดการภายในครัว
5. ควบคุมและประสานงานการผลิตอาหารของแต่ละครัว
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. มีความเป็นผู้นำ
2. มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
3. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
4. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
5. มีทักษะการบริหารงานจำนวนมากได้
6. หากมีประสบการณ์ร้านอาหาร ทางร้านจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Welfare
สวัสดิการ
ตามที่ตกลงกับบริษัท
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Address : 111/41-42 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
Contact : ภัทรานิษฐ์
e-Mail :
Telephone :
Fax : -

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
   ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด เงินเดือน
พนักงานตรวจรับวัตถุดิบ กรุงเทพ N/A งานร้านอาหาร
พนักงานเสิร์ฟ กรุงเทพ N/A งานร้านอาหาร