×
×
×
×
รายละเอียดตำแหน่งงาน
ปรับปรุงประกาศเมื่อ : 25.11.2016 | Viewers 5687
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 Baht (บาท)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
งานประจำ
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด
Bangkok
กรุงเทพ  -  [เขตปทุมวัน]
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Unit :
จำนวนที่เปิดรับ
1 อัตรา
Job Details
รายละเอียดงาน
ผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครและสัมภาษณ์ 
 เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ ห้องฝ่ายบุคคล ชั้น 1 ศูนย์ฯสิริกิติ์ 

เอกสารที่ต้องนำมาด้วยในวันสัมภาษณ์
1) รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2) สำเนาบัตรประชาชน
3) สำเนาทะเบียนบ้าน
4) สำเนาผลการศึกษา หรือ Transcript ฉบับปัจจุบัน
5) สำเนาเอกสารทางทหาร(ถ้ามี)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

1. Commis (กุ๊ก) - [พนักงานประจำ]
- ประกอบอาหารสำหรับขายภายในศูนย์อาหาร
- ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามที่กำหนด
- ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในครัว ความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมสำหรับใช้งาน
 #คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- มีประสบการด้านการประกอบอาหาร 2 ปีขึ้นไป
- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

2. Driver (พนักงานขับรถ) - [พนักงานประจำ]
- ขับรถขนส่งอาหารระหว่างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และศูนย์อาหารโรงพยาบาลจุฬาฯ
- ดูแลและบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
  #คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- ทำงานเป็นกะได้
- มีใบขับขี่รถยนต์

3. Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก) - [พนักงานประจำ/ พนักงานรายวัน]
- จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร
- จัดเตรียม ปรุง ตักและขายอาหาร/เครื่องดื่ม
- ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมสำหรับใช้งาน
 #คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

4. Service Staff (พนักงานบริการ) - [พนักงานรายวัน]
- ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับแพทย์และพยาบาลภายในห้องอาหารสำหรับแพทย์
- จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มประเภทต่างๆให้เพียงพอต่อการบริการ
- ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆให้พร้อมสำหรับให้บริการ
  #คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

5. Cashier (แคชเชียร์) - [พนักงานรายวัน]
- รับแลกบัตรเงินสด (Cash Card)ที่ใช้ภายในศูนย์อาหาร
- ดูแลรับผิดชอบในการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย รวมทั้งบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบยอดเงิน นำเงินเข้าฝากกับธนาคาร
 #คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

6. Cleaner (พนักงานทำความสะอาด) - [พนักงานรายวัน]
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ ภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่ม
- เก็บ เคลียร์ อุปกรณ์ ภาชนะต่างๆ บนโต๊ะอาหารเมื่อลูกค้าใช้บริการเสร็จ
- ทำความสะอาดจุดต่างๆให้มีความสะอาดเรียบร้อยตามมาตรฐาน
  #คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- ทำงานเป็นกะได้

Job Qualifications
ข้อกำหนด
รักงานบริการ
สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
หากมีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Welfare
สวัสดิการ
สำหรับพนักงานรายวัน สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานทุกอย่าง และส่วนเพิ่มคือ
- อาหารกลางวัน
- ชุดฟอร์ม
- ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน
 
#ค่าจ้าง 350 - 400 บาท / วัน (จ้างเป็นรายเดือน)

สำหรับพนักงานประจำ สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานทุกอย่าง และส่วนเพิ่มคือ
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ฟรีอาหารกลางวัน
 สวัสดิการด้านการประกันกลุ่ม ความคุ้มครองด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และชีวิต
 วันหยุดประเพณี 15 วัน
 วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 พนักงานประจำสำนักงานหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์
 วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง   (เช่น การอุปสมบท การสมรส ลาคลอด เฝ้าไข้ พิธีศพ และลารับราชการทหารระดมพล ฯลฯ)
 เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ
 พนักงานปฏิบัติการมียูนิฟอร์ม
 Service Charge สำหรับพนักงานบริษัท Food & Beverage
 รางวัลอายุงานครบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี
 การตรวจสุขภาพประจำปี
 ห้องพยาบาล
 ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 ส่วนลดพิเศษร้านอาหาร Food Court
 การซื้อสินค้าอุปโภค ? บริโภคราคาถูกประจำเดือน  
 สมาชิกชมรมต่างๆ
 สังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี
 ฯลฯ

Contact
ข้อมูลติดต่อ
Address : เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
Contact : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
e-Mail :
Telephone :
Fax :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
   ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด เงินเดือน
พนักงานศูนย์อาหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (หลักสี่) กรุงเทพ N/A งานร้านอาหาร
ช่างไฟฟ้าอาวุโส (Senior Electrician) - ติดตั้งไฟฟ้างานเอ็กซิบิชั่น กรุงเทพ N/A งานร้านอาหาร
เจ้าหน้าที่ประสานงาน - งานก่อสร้างและตกแต่งบูธ (สัญญาจ้าง 2 เดือน) กรุงเทพ N/A งานร้านอาหาร
Accounting Manager (New Business) ? URGENTLY REQUIRED กรุงเทพ N/A งานร้านอาหาร
พนักงานประจำรถขายอาหาร (Food Truck) กรุงเทพ 10,001 - 15,000 งานร้านอาหาร
ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง - ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สงขลา N/A งานร้านอาหาร
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (AP/AR) ปฏิบัติงานที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สงขลา N/A งานร้านอาหาร
กัปตัน/พนักงานเสิร์ฟ (งานจัดเลี้ยง) กรุงเทพ N/A งานร้านอาหาร
กุ๊ก (Commis II, Commis I, Chef de Partie) กรุงเทพ N/A งานร้านอาหาร
พนักงานประจำร้านอาหาร BRICK Bistro @ Asiatique (หลายตำแหน่ง) กรุงเทพ 10,001 - 15,000 งานร้านอาหาร
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นการดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด