×
×
×
×
ตำแหน่งงาน ล้างจาน ทำความสะอาด
ลงโฆษณาโทร.092-6078898
ตำแหน่งงานและบริษัท อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
งานครัว
0 - 10,000 25/01/2020 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 16/01/2020 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 16/01/2020 งานครัว
งานครัว
N/A 03/12/2019 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 04/10/2019 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 26/08/2019 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 20/03/2019 งานครัว
0 - 10,000 07/03/2019 งานครัว
งานครัว
0 - 10,000 07/03/2019 งานครัว
งานครัว
10,001 - 15,000 06/03/2019 งานครัว
งานครัว
N/A 08/02/2019 งานครัว
งานครัว
N/A 21/01/2019 งานครัว
งานครัว
N/A 29/11/2018 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 29/11/2018 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 29/11/2018 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 29/11/2018 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 29/11/2018 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 29/11/2018 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 29/11/2018 งานครัว
งานครัว
15,001 - 20,000 29/11/2018 งานครัว