×
×
×
×
14 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
10.30-22.00
FB:กะทิบ้านอาหารไทยและขนม
เกี่ยวกับบริษัท
ร้านอาหารไทยและขนมไทย บรรยากาศสวนป่า
บนพื้นที่เจ็ดไร่กว่าริมถนนบรมราชชนนี ตรงข้ามสถานีตำรวจตลิ่งชันกรุงเทพฯ
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
        ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
ร้านกะทิ บ้านอาหารไทยและขนม
กรุงเทพ 20,001 - 25,000 01/10/2020 งานครัว
ร้านกะทิ บ้านอาหารไทยและขนม
กรุงเทพ 15,001 - 20,000 01/10/2020 งานครัว
ร้านกะทิ บ้านอาหารไทยและขนม
กรุงเทพ 15,001 - 20,000 01/10/2020 งานครัว
ร้านกะทิ บ้านอาหารไทยและขนม
กรุงเทพ 15,001 - 20,000 01/10/2020 งานครัว
ร้านกะทิ บ้านอาหารไทยและขนม
กรุงเทพ 15,001 - 20,000 01/10/2020 งานครัว
ร้านกะทิ บ้านอาหารไทยและขนม
กรุงเทพ 15,001 - 20,000 01/10/2020 งานครัว
ร้านกะทิ บ้านอาหารไทยและขนม
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 01/10/2020 งานครัว
ร้านกะทิ บ้านอาหารไทยและขนม
กรุงเทพ 20,001 - 25,000 01/10/2020 งานครัว
งานเด่นทั้งหมด