×
×
×
×
234 ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
-
-
เกี่ยวกับบริษัท
ร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น เนื้อย่าง อิซากาย่า
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
        ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
ไม่พบตำแหน่งงานอื่นๆ
งานเด่นทั้งหมด