×
×
×
×
236/6-7 สยามสแครน์ซอย 2 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 11130
11.30-22.00
-
เกี่ยวกับบริษัท
เป็นร้านอาหาร ทะเล บุฟเฟต์
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
        ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
งานครัว
BURN WHALE
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 08/07/2019 งานครัว
งานครัว
BURN WHALE
กรุงเทพ N/A 08/07/2019 งานครัว
งานครัว
BURN WHALE
กรุงเทพ 20,001 - 25,000 08/07/2019 งานครัว
งานเด่นทั้งหมด