×
×
×
×
บ้านเลขที่58 ซ.ศรีอยุธยา 21 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
11:00-22:00
-
เกี่ยวกับบริษัท
New Restaurant by the river.
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
        ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
งานครัว
Hidden House Bistro
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 27/06/2019 งานครัว
งานครัว
Hidden House Bistro
กรุงเทพ 15,001 - 20,000 27/06/2019 งานครัว
งานครัว
Hidden House Bistro
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 27/06/2019 งานครัว
งานครัว
Hidden House Bistro
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 27/06/2019 งานครัว
งานเด่นทั้งหมด