×
×
×
×
อารีย์สัมพันธ์ซอย 6 ถนนพระราม 6 ซอย 30 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10300
11.30 - 21.00
-
เกี่ยวกับบริษัท
ร้านอาหารจีนสมัยใหม่ ระบบการบริหารแบบครอบครัว ค่าตอบแทนสมเหตุสมผล มีพื้นที่และอุปกรณ์ให้พัฒนาฝีมือและความคิดสร้างสรรค์
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
        ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
ไม่พบตำแหน่งงานอื่นๆ
งานเด่นทั้งหมด