×
×
×
×
ร้าน KITAOHJI (สาขา Kaiseki) ซฮยทองหล่อ 8 และ ร้าน KITAOHJI (สาขา Kuppou) สุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
-
-
เกี่ยวกับบริษัท
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร
บริษัท คิตะโอจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
        ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
งานครัว
บริษัท คิตะโอจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
กรุงเทพ 20,001 - 25,000 11/01/2019 งานครัว
บริษัท คิตะโอจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
กรุงเทพ 20,001 - 25,000 11/01/2019 งานครัว
งานครัว
บริษัท คิตะโอจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
กรุงเทพ 25,001 - 30,000 11/01/2019 งานครัว
งานครัว
บริษัท คิตะโอจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
กรุงเทพ 15,001 - 20,000 11/01/2019 งานครัว
งานครัว
บริษัท คิตะโอจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
กรุงเทพ 15,001 - 20,000 11/01/2019 งานครัว
งานครัว
บริษัท คิตะโอจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
กรุงเทพ 25,001 - 30,000 11/01/2019 งานครัว
งานเด่นทั้งหมด