×
×
×
×
30/1 ซ.เมธีนิเวศน์ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
10.00-23.30
karmakametdiner.com
เกี่ยวกับบริษัท
ร้านอาหารนานาชาติ เน้นสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
        ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
งานครัว
เดอะ คาร์ม่า 1971 (Karmakamet diner)
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 11/05/2018 งานครัว
งานครัว
เดอะ คาร์ม่า 1971 (Karmakamet diner)
กรุงเทพ 20,001 - 25,000 08/05/2018 งานครัว
งานครัว
เดอะ คาร์ม่า 1971 (Karmakamet diner)
กรุงเทพ 30,001 - 40,000 08/05/2018 งานครัว
งานครัว
เดอะ คาร์ม่า 1971 (Karmakamet diner)
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 08/05/2018 งานครัว
งานเด่นทั้งหมด