×
×
×
×
254 ถนน สวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
10.00-22.00
-
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท อิซุมิได จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น A LA CARTE
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
        ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
งานครัว
IZUMIDAI (อิซูมิได)
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 08/04/2018 งานครัว
งานครัว
IZUMIDAI (อิซูมิได)
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 08/04/2018 งานครัว
งานครัว
IZUMIDAI (อิซูมิได)
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 08/04/2018 งานครัว
งานครัว
IZUMIDAI (อิซูมิได)
กรุงเทพ 20,001 - 25,000 08/04/2018 งานครัว
งานเด่นทั้งหมด