×
×
×
×
126 ทองหล่อ 4, สุขุมวิท 55, เขตวัฒนา, กทม 10110 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
09.00 น. ถึง 18.00 น.
-
เกี่ยวกับบริษัท
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
        ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
งานครัว
บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 09/08/2018 งานครัว
งานครัว
บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 09/08/2018 งานครัว
งานครัว
บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 09/08/2018 งานครัว
งานครัว
บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 09/08/2018 งานครัว
งานเด่นทั้งหมด