×
×
×
×
บริษัท อะคิโยชิ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1521/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
-
-
เกี่ยวกับบริษัท
ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อทางอีเมล โทรศัพท์ หรือไลน์ที่แจ้งไว้เท่านั้นนะคะ
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
        ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
งานครัว
ร้านอาหารญี่ปุ่นอะคิโยชิ
กรุงเทพ 15,001 - 20,000 23/11/2017 งานครัว
งานครัว
ร้านอาหารญี่ปุ่นอะคิโยชิ
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 22/11/2017 งานครัว
งานครัว
ร้านอาหารญี่ปุ่นอะคิโยชิ
กรุงเทพ 0 - 10,000 22/11/2017 งานครัว
งานครัว
ร้านอาหารญี่ปุ่นอะคิโยชิ
กรุงเทพ 15,001 - 20,000 22/11/2017 งานครัว
งานครัว
ร้านอาหารญี่ปุ่นอะคิโยชิ
กรุงเทพ 15,001 - 20,000 22/11/2017 งานครัว
งานครัว
ร้านอาหารญี่ปุ่นอะคิโยชิ
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 22/11/2017 งานครัว
งานครัว
ร้านอาหารญี่ปุ่นอะคิโยชิ
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 22/11/2017 งานครัว
งานครัว
ร้านอาหารญี่ปุ่นอะคิโยชิ
กรุงเทพ N/A 22/11/2017 งานครัว
งานเด่นทั้งหมด