×
×
×
×
650 หมู้บ้านเอกไพลิน ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
-
www.facebook.com/brixdessertbar
เกี่ยวกับบริษัท
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
        ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
งานครัว
BRIX Dessert Bar
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 21/03/2019 งานครัว
งานครัว
BRIX Dessert Bar
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 21/03/2019 งานครัว
งานครัว
BRIX Dessert Bar
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 21/03/2019 งานครัว
งานครัว
BRIX Dessert Bar
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 21/03/2019 งานครัว
งานครัว
BRIX Dessert Bar
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 21/03/2019 งานครัว
งานครัว
BRIX Dessert Bar
กรุงเทพ 15,001 - 20,000 21/03/2019 งานครัว
งานครัว
BRIX Dessert Bar
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 21/03/2019 งานครัว
งานครัว
BRIX Dessert Bar
กรุงเทพ 15,001 - 20,000 21/03/2019 งานครัว
งานเด่นทั้งหมด