×
×
×
×
56 ซอยสุทธิสาร วินิจฉัย อารีย์-สะพานควาย **แถวธนาคารออมสินสาขาใหญ่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 11120
11:30-22:00
-
เกี่ยวกับบริษัท
ร้านหม้อไฟไต้หวัน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
        ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
งานครัว
100องศากระทะเดือด
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 16/09/2019 งานครัว
งานครัว
100องศากระทะเดือด
นนทบุรี 0 - 10,000 26/07/2017 งานครัว
งานครัว
100องศากระทะเดือด
นนทบุรี 0 - 10,000 24/07/2017 งานครัว
งานครัว
100องศากระทะเดือด
นนทบุรี 10,001 - 15,000 24/07/2017 งานครัว
งานเด่นทั้งหมด