×
×
×
×
57 อาคารสบายสาธร ชั้น จี ห้อง จี1 ซอยศึกษาวิทยา แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
11:00-14:30 เบรค 3 ชม.เปิดอีกที 17:30-22:00
-
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทคิคุซุยเรสทัวรองท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจประกอบอาหารญี่ปุ่นส่งขึ้นสายการบินที่บินไปญี่ปุ่น
และเปิดกร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากายะ
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
        ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
ไม่พบตำแหน่งงานอื่นๆ
งานเด่นทั้งหมด