×
×
×
×
บริษัท IEO Study Abroad ห้องเลขที่ 503/34 ชั้น 18 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ เลขที่ 503 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
9.00 - 17.30 น.
www.ieostudyabroad.com/
เกี่ยวกับบริษัท
เป็นสถาบันที่ดำเนินงานด้านโครงการฝึกงานในต่างประเทศมาอย่างยาวนาน เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นตลอดมา มีจำนวนผู้ใช้บริการหลายร้อยคนต่อปี โดยสถาบันมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั้วไป ได้รับโอกาสในการเปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมนานา ชาติ ผ่านการการฝึกงาน (Internship) ที่ครอบคลุมถึง 9 ประเทศทั้งในยุโรปและเอเชีย นอกจากนี้ ทางสถาบันยังได้มีการประสานงานร่วมกันกับองค์กรนานาชาติ สถานฑูตประเทศต่างๆประจำประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพวกเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในช่วยเหลือดูแลผู้ สนใจอย่างใกล้ชิดจนได้รับความพึงพอใจอย่างตรงเป้าหมาย ตามนโยบาย

"มากด้วยประสบการณ์ บริการด้วยใจไปกับ IEO Abroad"
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
        ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
ไม่พบตำแหน่งงานอื่นๆ
งานเด่นทั้งหมด
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นการดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด