×
×
×
×
133 ซอยพระรามที่ 6 ซอย30 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
12.00 - 22.00
-
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจร้านอาหารชาบู
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
        ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
ไม่พบตำแหน่งงานอื่นๆ
งานเด่นทั้งหมด