×
×
×
×
306 อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สีลม 30 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
8.30 - 18.00
www.crg.co.th/
เกี่ยวกับบริษัท
จำหน่ายอาหารหลากหลายประเภทจากญี่ปุ่นและเครื่องดิื่ม ที่มีคุณภาพคัดสรรเป็นอย่างดี
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
        ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด อัตราเงินเดือน วันที่ลงประกาศ
Central Restaurant Group Co.Ltd
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 30/10/2015 งานครัว
Central Restaurant Group Co.Ltd
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 30/10/2015 งานครัว
Central Restaurant Group Co.Ltd
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 30/10/2015 งานครัว
Central Restaurant Group Co.Ltd
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 30/10/2015 งานครัว
งานครัว
Central Restaurant Group Co.Ltd
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 30/10/2015 งานครัว
Central Restaurant Group Co.Ltd
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 30/10/2015 งานครัว
งานครัว
Central Restaurant Group Co.Ltd
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 30/10/2015 งานครัว
งานครัว
Central Restaurant Group Co.Ltd
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 30/10/2015 งานครัว
งานครัว
Central Restaurant Group Co.Ltd
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 30/10/2015 งานครัว
Central Restaurant Group Co.Ltd
กรุงเทพ 10,001 - 15,000 30/10/2015 งานครัว
งานเด่นทั้งหมด