×
×
×
×

เกี่ยวกับ Thaicookjob.com

       www.Thaicookjob.com "เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน บุคลากรด้านงานครัว ห้องอาหาร และงานบริการโดยเฉพาะ"
ครบวงจร สะดวก ใช้งานง่าย ประหยัด ลดขั้นตอนในการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าสู่
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการ เพิ่ม แก้ไข เลื่อนประกาศ บันทึก ตำแหน่งงาน ข้อมูลประวัติและใบ
สมัครงาน ของผู้สมัครงานผ่านระบบเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณ์การสมัครงานแบบใหม่ที่สะดวกแก่องค์กร
และผู้สมัคร ด้วยขั้นตอน ง่ายๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับผู้ประกอบการ
1. เว็บไซต์ thaicookjob.com เป็นเว็บไซต์ประกาศหาคนทำงาน เฉพาะด้านร้านอาหาร เรือท่องเที่ยว พนักงานบนเครื่องบิน
พนักงานสนามบิน และบริษัท เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. เว็บไซต์ thaicookjob.com ขอสงวนสิทธิ์ ไม่บอกรับสมาชิกดังต่อไปนี้
       - ตัวแทนขายประกันชีวิต
       - ขายตรง, Work@Home, MLM และธุรกิจเครือข่ายต่าง ๆ
       - บริษัทจัดหางานซึ่งใช้งานเว็บไซต์ thaicookjob.com เป็นช่องทางหาลูกค้าของตนเอง
          เพื่อสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ อันไม่เข้าข่ายตามที่เว็บไซต์ hoteljob.in.th กำหนด
          หากตรวจพบทางเว็บไซต์ขอดำเนินการลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. เว็บไซต์ thaicookjob.com มีสิทธิ์บอกเลิกสมาชิก/ลบประกาศ/แก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ในทุกกรณีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้
ทราบล่วงหน้า ตามเห็นสมควร
4. เว็บไซต์ thaicookjob.com "ไม่มีนโนบาย สอบถาม username และ password ของผู้ใช้งานทางโทรศัพท์ หรือ email"สำหรับผู้หางาน
1. คุณสามารถฝากประวัติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ในส่วนการใช้งานพื้นฐาน)
2. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้ประกอบการ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากท่าน ยกเว้นจะเปิดเผยต่อเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก กับ thaicookjob.com เท่านั้น
3. คุณยอมรับให้มีการแจ้งข่าวตำแหน่งงานใหม่ หรือข่าวสารต่างๆ ไปยังอีเมล์ของคุณที่ลงทะเบียนไว้
4. คุณยอมรับว่าข้อมูลในการลงทะบียนและข้อมูลต่าง ๆในระบบภายใต้รหัสการใช้งานของคุณเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
ของมูลของคุณ โดยจะรับผิดชอบต่อทุกกรณีหากข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ พาดพิงถึงบุคคลที่สาม หรือทำให้บุคคล ห้างร้าน
บริษัท หรือผู้หนึ่งผู้ใดเสียหาย ไม่ว่าในทางกรณีใดๆ
5. ผู้ดูแลระบบสามารถบอกเลิกรหัสการใช้งานของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ถือว่ามีความผิดใดๆเว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นการดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด